Zagnańsk, 03.04.2018r.


ZSL.D.271.6.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku ul. Spacerowa 4 26-050 Zagnańsk tel. 41 300 11 41 fax 41 300 10 75 ogłasza przetarg na remont ogrodzenia od strony ul. Spacerowej oraz remont altany śmietnikowej. Przedmiar robót oraz opis techniczny znajdują się w załącznikach Nr 1 i Nr 2.
Termin wykonania zamówienia do 25.05.2018r.
Oferta powinna zawierać:
• Cenę netto, brutto, podatek Vat na wykonanie całości zamówienia,
• Termin wykonania,
• Okres udzielanej gwarancji.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dn. 18.04.2018r. do godz. 13.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku ul. Spacerowa 4.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 18.04.2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
Dodatkowych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Jan Milcarz pod nr tel. 41 300 11 41.


Pliki do ściągnięcia w pdf:                                                                                                                                                                                                                            Na oryginale podpisała

Mgr Anna Kowalska

Dyrektor szkoły

 

1. Przedmiar zagospodarowanie

                                 2. Zakres prac-ogrodzenie
i

Plik do pobrania w pdf: "Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania ZSL.D.271.4.2018"

Zawiadomienie o wyborze ofert

OGŁOSZENIE O PRZETARGU    ZSL.D.271.5.2018

 

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku ul. Spacerowa 4 26-050 Zagnańsk tel. 41 300 11 41 fax 41 300 10 75 ogłasza przetarg na zakup samochodu osobowego 7-miejscowego łącznie z kierowcą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dn. 11.04.2018r. do godz. 13.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku ul. Spacerowa 4. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, podatek Vat oraz szczegółowy opis wyposażenia oferowanego samochodu.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 11.04.2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
Dodatkowych informacji można uzyskać u kierownika gospodarczego p. Jana Milcarza pod nr tel. 41 300 11 41 

 Plik do pobrania w pdf:

 Załącznik 1 samochód

 

Na oryginale podpisała

Mgr Anna Kowalska

Dyrektor szkoły