Zamawiający                                                                                                                                                                                              Zagnańsk, 18.10.2018r.
Zespół Szkół Leśnych
im. R. Gesinga w Zagnańsku
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 4


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZSL.D.271.9.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki internatu Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) , zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 • Pytanie 1 :
  „Pakiet III, Dotyczy poz. 45 – koncentrat pomidorowy 30% (op. 980g) bez dodatku soli. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 1 kg?”
  Wyjaśnienie:
  Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie koncentratu pomidorowego 30% w opakowaniu 1 kg.
 • Pytanie 2 :
  „Pakiet III, Dotyczy poz. 48 – szczaw konserwowy (op. 250g). Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 285g?”
  Wyjaśnienie:
  Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie szczawiu konserwowego w opakowaniu 285g.
 • Pytanie 3 :
  „Pakiet III, Dotyczy poz. 62 – ocet 10%. Zamawiający nie wskazał jednostki miary."
  Wyjaśnienie:
  Jednostką miary produktu ocet 10% jest 1 l.
  Pakiet został uzupełniony na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 18.10.2018r.

Na oryginale podpis

Dyrektor Anna Kowalska