szyszka

Uroczysty apel

2 lutego br. w Technikum Leśnym odbył się uroczysty apel

podsumowujący pracę uczniów w I półroczu.

Pani dyrektor Anna Kowalska podziękowała za sumienną naukę oraz za działalność uczniów w różnych kołach zainteresowań.

 Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, otrzymali dyplomy i upominki.

Wyróżnieni zostali również członkowie sekcji sokolniczej, sygnaliści i osoby działające w Samorządzie Uczniowskim i internacie.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dużo wytrwałości, aby liczba nagrodzonych na zakończenie roku była jeszcze większa.