szyszka

„ Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności”- wyjazdowe zajęcia warsztatowe w sokolarni przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku”.

W Technikum Leśnym realizowany jest cykl warsztatów przyrodniczych pn. „Ochrona ptaków drapieżnych drogą zachowania bioróżnorodności” organizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Od 17 września do 16 października przyjedzie do naszej szkoły ponad 500 uczniów z 12-stu szkół podstawowych z Kielc i okolic podmiejskich. Będą poznawali historię rozwoju ochrony ptaków szponiastych w Polsce, ich wygląd i zwyczaje, rolę naturalnej selekcji w ekosystemie oraz funkcję sanitarną drapieżników. A najważniejsze, że w sokolarni będą mogli dotknąć żywych ptaków, a nawet potrzymać je na rękawicy.
Dzięki ciekawym prelekcjom p. Jerzego Pawińskiego - wieloletniego nauczyciela gospodarki łowieckiej oraz opiekuna sekcji sokolniczej w Technikum Leśnym uczniowie poznają życie i zwyczaje ptaków w naturze, tajniki hodowli i układania mieszkańców wolier oraz historie ptaków, które z powodów zdrowotnych trafiły do sokolarni w celach rehabilitacji.
Swoich podopiecznych i ich umiejętności prezentują każdorazowo opiekunowie – uczniowie należący do Sekcji Sokolniczej. Na zakończenie każdego spotkania odbywa się konkurs z wiedzy zapamiętanej przez dzieci podczas zajęć.
Dzięki dofinansowaniu z WFOŚIGW szkoły mają zapewniony bezpłatny przejazd na zajęcia, najpilniejsi uczestnicy konkursu otrzymują nagrody: książki o tematyce ornitologicznej, a pozostali uczniowie upominki związane tematycznie z warsztatami. Również uczniowie Technikum Leśnego - opiekunowie ptaków należący do Sekcji Sokolniczej otrzymają wyposażenie przydatne w pracy terenowej z podopiecznymi oraz książki o sokolnictwie.