szyszka

Nagrody dla najlepszych!

5 lutego 2016 r. podczas uroczystego apelu p. Anna Kowalska - dyrektor szkoły – podsumowała pracę uczniów w I półroczu.

 DSC0106 Uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen wyższą niż 4,0 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, zostały wręczone dyplomy oraz upominki.

Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy mogą pochwalić się 100-procentową frekwencją oraz wszyscy, którzy angażują się w pracę społeczną na rzecz szkoły i internatu.

Pani Dyrektor podziękowała za rzetelną pracę, a do jeszcze większych starań motywowała atrakcyjnymi nagrodami na zakończenie roku szkolnego.

Bardzo ważną informacją i jednocześnie okazją do świętowania był wynik XVIII Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2016” - w województwie świętokrzyskim

Technikum Leśne w Zagnańsku zajęło pierwsze miejsce.

Dumni z sukcesu uczniowie i nauczyciele wysłuchali gratulacji przesłanych przez p. Małgorzatę Muzoł – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz życzeń pani Dyrektor, aby codzienna praca przynosiła jak najwięcej satysfakcji. /M.Błaut/