szyszka

Sygnaliści w Liptovskim Hrádku

W dniach 20-22 stycznia 2017 roku czterech uczniów naszej szkoły tj. Łukasz Olszowy, Karol Wójcik, Krzysztof Bera oraz Szymon Pawłowski uczestniczyli w zimowym kursie Klubu Sygnalistów w Liptovskim Hrádku na Słowacji.
Przez trzy dni uczniowie brali udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez lektorów będących pracownikami filharmonii oraz wyższych uczelni muzycznych Słowacji i Czech. Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy zagrali koncert przed Urzędem Miasta w Liptovskim Hrádku dla licznie zgromadzonej publiczności. Ukończenie kursu pozwoliło naszym uczniom poznać słowacką tradycję i kulturę łowiecką, a także wzbogacić umiejętność gry na rogu myśliwskim.