szyszka

Krew – dar życia

W dniach 18-19 października 2017 r. w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku zostały zorganizowane dwudniowe warsztaty dla wszystkich wychowanków internatu dotyczące honorowego krwiodawstwa oraz międzynarodowego prawa humanitarnego.

Prelekcje wygłosił wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach – pan Stanisław Dzikowski.
Zaprezentował młodzieży zasady działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz międzynarodowego prawa humanitarnego, a następnie przybliżył młodym ludziom ideę honorowego krwiodawstwa – uświadamiając im, jak ważna jest ona dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Kolejno omówił odznaki i odznaczenia, jakie otrzymują krwiodawcy za oddaną krew, a także za działalność społeczną w PCK.
Przybliżył również instytucję Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) – najstarszą polską organizację humanitarna będącą członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się ona: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.
Na koniec spotkania przedstawił w pigułce tematykę pierwszej pomocy, tym samym wprowadził uczniów w temat kolejnych warsztatów z pierwszej pomocy, które odbędą się w najbliższym czasie.
„Pierwsza pomoc to jedno z naszych zadań statutowych, ciągle jesteśmy świadkami różnych zdarzeń, wypadków, gdzie ktoś potrzebujący leży, a otaczający go ludzie boją się pomóc” - mówił Stanisław Dzikowski.
Organizacja warsztatów Jacek Wolski