szyszka

NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCA INTERNATU

Podstawowe informacje o naszej placówce:

 • Nasz adres:
  Internat Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku
  ul. Spacerowa 3
  26 – 050 Zagnańsk
  telefon: 41 300 15 14 - kierownik internatu, wychowawca dyżurny, specjalista ds. żywienia
 • Zamieszkasz w pokoju 3–osobowym.
 •  Łazienka i prysznic wspólna na danym piętrze.
 •  O porządek i czystość w pokoju będziesz musiał (-a) zadbać razem z osobami, z którymi zamieszkasz
 •  Potrzebne Ci będą przybory toaletowe, środki higieny osobistej, obuwie zmienne np. klapki, poduszka oraz pościel – prześcieradło, poszewka na poduszkę i kołdrę (wymiar 200x160 cm, poduszka).
 •  Kołdrę i koc zapewnia internat, ale kto chce, może przywieźć swoją kołdrę i koc.
 •  Aby zamieszkać w internacie, trzeba być zameldowanym na pobyt czasowy, dlatego przywieź ze sobą legitymację szkolną ze szkoły podstawowej lub tymczasowy dowód osobisty.
 •  Wysokość stawek opłat za wyżywienie i czesne będzie podana 1 września 2020 r. Podczas kwaterowania Twoi rodzice/opiekunowie otrzymają do podpisania umowę przyjęcia do internatu.
 •  Opłaty za internat i za wyżywienie należy wpłacać wyłącznie na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok.
  Zespół Szkół Leśnych ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk
  Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000
  do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
 •  Do domu możesz wyjeżdżać co tydzień, jeśli mieszkasz daleko, możesz zostawać
  w internacie w wyznaczone weekendy (nie częściej niż 2 razy w miesiącu) po uprzednim zapisaniu się na listę do środy do godz. 21.30 przed każdym zostającym weekendem, w terminach ustalonych przez kierownika internatu, pod warunkiem że na weekend zostaje co najmniej 10 uczniów.
 •  W internacie obowiązuje obowiązek korzystania z wyżywienia podczas pobytu
  w internacie ( nie dotyczy weekendów).
 •  Podczas pozostawania w internacie na weekend stołówka jest nieczynna, należy przygotować sobie samodzielnie posiłki, korzystając z dostępnych aneksów kuchennych.
 •  W internacie mogą zamieszkiwać uczniowie, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w internacie oraz zbiorowego żywienia.
 •  W jadłospisie stołówki nie są uwzględniane indywidualne diety żywieniowe oraz wegetarianizm, weganizm itp.
 •  Jeśli zachorujesz i w trakcie tygodnia chcesz wyjechać do domu, lub nie będziesz mógł przyjechać do internatu po weekendzie, zgłoś, ile dni będziesz nieobecny, aby odpisać zwrot kosztów za wyżywienie. Wyprowiantowanie można zgłosić telefonicznie w każdą niedzielę po godz. 15.00 do wychowawcy dyżurnego, a w tygodniu do specjalisty ds. żywienia Anny Błońskiej w godz. 7-15.
 •  Może się zdarzyć, że zachorujesz w internacie, wtedyi będziesz mógł skorzystać z porady w przychodni zdrowia w Zagnańsku, należy podać numer PESEL przy rejestrowaniu się do lekarza.
 •  W leki przeciwbólowe powinieneś/powinnaś być zaopatrzony(-a) we własnym zakresie.
 •  Jeśli przywieziesz do internatu pieniądze, oddaj je do depozytu u wychowawcy – będą bezpieczne, inne cenne przedmioty (np. telefony komórkowe ) noś zawsze przy sobie (internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w niezamkniętym pokoju). 
 •  Dbaj o powierzony Ci sprzęt oraz miejsce, w którym będziesz mieszkać, bo naprawa lub odnowienie/odkupienie zniszczonego wyposażenia obciąży kosztami Twoich rodziców/opiekunów.
 •  W pokoju, w którym zamieszkasz, czeka na Ciebie wydzielone miejsce do nauki
  i wypoczynku. Mamy nadzieję, że wykorzystasz te warunki do intensywnej nauki. Jeśli będziesz chciał(-a) aktywnie odpocząć w czasie wolnym, rozwinąć swoje pasje, możesz skorzystać z oferty zajęć dodatkowych w szkole i w internacie oraz z urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w placówce.

Jeżeli w czasie pobytu w internacie będziesz potrzebował(-a) pomocy i wsparcia, niezwłocznie zwróć się do wychowawcy lub poproś rodziców o skontaktowanie się z wychowawcą lub kierownikiem internatu w celu skutecznego rozwiązania problemów.