szyszka

Koszty żywienia - grudzień 2019

wigiliaUWAGA!
UROCZYSTA KOLACJA WIGILIJNA W INTERNACIE ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 19 GRUDNIA.
UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYC W KOLACJI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI NAJPÓŹNIEJ DO 13 GRUDNIA /PIĄTEK/.

Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok;
Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000
Wyprowiantowanie należy zgłosić dzień wcześniej DO GODZ. 15.00 osobiście lub telefonicznie do p. intendent lub dyżurnego wychowawcy internatu tel. 41 300 15 14
Uczeń wyprowiantowany z danego dnia nie może przebywać w internacie
w tym dniu. Ma obowiązek opuścić internat do godz. 22.00 dnia poprzedniego przed dniem, z którego jest wyprowiantowany.
Uczniom, którzy są wyprowiantowani, a przebywają w internacie będzie anulowane wyprowiantowanie.

 

Weekendy zostające w grudniu - 14/15 XII

 

Na weekend mogą zostać wyłącznie ci uczniowie, którzy do środy do godz. 21.30
w tygodniu przed weekendem zapiszą się na listę zgodnie
z obowiązującymi w internacie procedurami.
W czasie weekendów wyżywienie uczniów we własnym zakresie.

wstecz

Aktualności