szyszka

Praktyka zawodowa uczniów klasy II

Uczniowie udali się na wytypowane przez nadleśnictwo tzw. partie kontrolne, gdzie pod wyznaczonymi przez leśniczych drzewami próbnymi poszukiwali stadiów zimujących szkodliwych owadów, m.in. strzygoni choinówki, paprocha cetyniaka, osnui gwiaździstej, etc. Zebrany w ramach praktyki materiał przesłany został przez nadleśnictwo do Zespołu Ochrony Lasu przy RDLP w Radomiu, gdzie na podstawie liczby i stanu zdrowotnego zimujących owadów ustalono zagrożenie z ich strony na najbliższy rok.

wstecz

Aktualności