szyszka

Praktyka zawodowa klasy I

oraz sztucznego odnowienia lasu na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Uczniowie zapoznali się z technologią produkcji materiału sadzeniowego, począwszy od produkcji nasion (zwiedzanie drzewostanu matecznego jodły pospolitej oraz plantacji nasiennej modrzewia europejskiego) aż po hodowlę i pielęgnację sadzonek w tzw. korytach Dunemanna, na specjalnie przygotowanym substracie.
Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali prace odnowieniowe na tzw. gniazdach, których celem jest zmiana składu gatunkowego drzewostanu na bardziej zbliżony do naturalnego. Na specjalnie przygotowanych powierzchniach gniazd przy użyciu łopat sadzono młode jodły, pochodzące z nasion ze zwiedzanego uprzednio drzewostanu matecznego; dzięki temu założone uprawy (tzw. uprawy pochodne) odznaczać się będą w przyszłości najlepszymi cechami genetycznymi.

wstecz

Aktualności