szyszka

XI Forum Samorządów Uczniowskich w Biłgoraju

Spotkania młodych samorządowców ze wszystkich szkół leśnych to już tradycja. Jest podczas nich czas na dyskusję, wymianę poglądów, ale i integrację młodzieży.
W czasie IX Forum Samorządów Uczniowskich w Biłgoraju nasi uczniowie mogli wziąć udział w profesjonalnie przygotowanych debatach oksfordzkich, a także zwiedzić Roztocze i Zamość.

wstecz

Aktualności