szyszka

Akademia z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Na uroczystości gościliśmy: pana Piotra Kacprzaka - zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pana Marka Miazgę –Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk, pana Szczepana Skorupskiego  – wójta Gminy Zagnańsk oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji ZSL.

Po odśpiewaniu przez uczniów Mazurka Dąbrowskiego Dyrektor szkoły -  pani Anna Kowalska  przywitała wszystkich zgromadzonych oraz zaprezentowała krótki rys historyczny na temat wydarzeń sprzed stu lat oraz sylwetki Ojców Niepodległości. Następnie pan Piotr Kacprzak  przestawił bardzo ciekawy wykład  na temat roli polskich leśników w odzyskaniu przez Polskę wolności.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie klas II oraz III ZSL w Zagnańsku. Motto uroczystości, umieszczone na tablicy w biało-czerwonych barwach, brzmiało: „Wolność we krwi”. Fabuła została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, która w czasie I wojny światowej przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność. Całość dopełniały: prezentacja multimedialna pokazująca ważne momenty z historii naszego kraju oraz piosenki patriotyczne. Wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele, na znak szacunku dla święta, mieli przypięte biało-czerwone kotyliony.

Na zakończenie uroczystości goście oraz uczniowie zasadzili pierwsze drzewo w ramach projektu: „100 drzew na stulecie Niepodległości”

Akademię przygotowały: Antonina Lipińska, Anna Wywrót oraz Izabela Cholewińska. 

wstecz

Aktualności