szyszka

Gala IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Las - moja miłość” 2019

Konkurs był poświęcony pamięci Lecha Wilczka. Konkurs Honorowym Patronatem objęli: Albert Litwinowicz – Wójt Gminy Białowieża oraz Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Organizatorzy konkursu: Nadleśnictwo Płaska, Technikum Leśne w Białowieży.
Celem konkursu było rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody, ukazywanie roli lasu w tworzeniu kultury narodowej, promowanie wypoczynku na łonie natury, sławienie piękna i bogactwa przyrody, a szczególnie Puszczy Białowieskiej.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – przysłano 780 zdjęć.
Jurorzy: Roman Rogoziński – przewodniczący, Jarosław Chyra, Zbigniew Dzwonkowski, Dariusz Karp, Tomasz Kłosowski, Zenon Lewartowski wybrali nagrodzone prace.
Protokół z posiedzenia Jury:
http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/nagrody-i-wyroznienia-w-konkursie-fo...
Galeria nagrodzonych prac:
http://www.tl.bialowieza.pl/galeria/zdjecia-nagrodzone-w-ix-konkursie-fotograficznym-dla-fotografow-amatorow-las-moja-milosc
Na uroczystość przyjechało wielu nagrodzonych. Byliśmy również my. Wszyscy mogli spotkać się z jurorami, którzy dzielili się swoją wiedzą, omawiali wyróżnione zdjęcia.
Pan Jarosław Chyra przybliżył miłośnikom fotografii osobę śp. Lecha Wilczka. Wspaniałe zdjęcia pokazane podczas prezentacji „Dziedzinka studio natury Lecha Wilczka” zrobiły ogromne wrażenie na słuchaczach. Pan Tomasz Kłosowski zafascynował zebranych gości zdjęciami i opowieścią „Nasz pojedynek z naturą G. i T. Kłosowscy”.
Jurorzy i organizatorzy konkursy wręczyli laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody. Uczeń naszej szkoły Daniel Czernik był wśród nich. Każdy z nagrodzonych otrzymał także okolicznościowy komplet pocztówek ze zdjęciami autorstwa Lecha Wilczka.
Nagrody ufundowali: Nadleśnictwo Płaska, Biebrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Urząd Gminy Białowieża, Technikum Leśne w Białowieży.
Gala Konkursu odbyła się w bardzo sympatycznej atmosferze. Wszyscy podkreślali potrzebę kontynuacji konkursu w kolejnych latach. Darz Bór!

wstecz

Aktualności