szyszka

Komunikat

W związku z brakiem decyzji MEN w sprawie dalszego zawieszenia zajęć lekcyjnych po 7 czerwca 2020 r. informuję, że obecnie nie ma możliwości ostatecznego rozliczenia się i zdawania pokoi mieszkalnych.
W przypadku konieczności zabrania np. podręczników czy też ubrań roboczych można przyjechać po odbiór tych rzeczy po uprzednim ustaleniu dnia i godziny z kierownikiem internatu. Ale nie jest to jednoznaczne z rozliczeniem się z internatem.
Po podjęciu przez MEN decyzji o zawieszeniu zajęć stacjonarnych do końca roku szkolnego będzie niezwłocznie ustalony harmonogram z wyznaczonymi terminami przyjazdów uczniów i zdawania pokoi mieszkalnych u swoich wychowawców grup.
O terminie przyjazdu będzie poinformowany każdy uczeń poprzez dziennik elektroniczny i platformę modle.
W szczególnych przypadkach konieczności rozliczenia się z internatem w terminie wcześniejszym np.: rezygnacji z zamieszkani w internacie, sytuacje losowe itp. należy poinformować o tym wychowawcę grupy w internacie oraz kierownika internatu i skonsultować termin przyjazdu w celu zdania pokoju.

Kierownik internatu
Bogusław Dziedzic

wstecz

Aktualności