szyszka

Pliki do pobrania

Do góry

kursy

Załącznik nr 2-oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
Załącznik nr 4-ofertowy formularz cenowy
Załącznik nr 5-oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 6-opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7-oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8-formularz wykształcenia kwalifikacji i doświadczenia
Załącznik nr 9-formularz doświadczenia instytucji szkoleniowej
Załącznik nr 10-klauzula informacyjna
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2 ZSL.D.271.2.2020
Protokół otwarcia ofert_ZSL.D.271.2.2020.pdf
Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu_ZSL.D.271.2.2020
 
 
Powered by Phoca Download

wstecz

Aktualności