Pliki do pobrania

Up

kursy_2

Ogłoszenie o zamówieniu_ZSL.D.271.6.2020
Załącznik nr 1-formularz ofertowy
Załącznik nr 2-oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
Załącznik nr 3-oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 4-oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5-wykaz usług
Załącznik nr 8-oświadczenie RODO
Załącznik nr 9-klauzula informacyjna
Pytania i odpowiedzi_ZSL.D.271.6.2020
Informacja z otwarcia ofert_ZSL.D.271.6.2020
Zawiadomienie o wyborze ofert_ZSL.D.271.6.2020
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty_ZSL.D.271.6.2020
 
 
Powered by Phoca Download