godlo

szyszka

Koszty żywienia - maj 2019

jarzynowaWyżywienie całodzienne - 11,50 zł                                                                                                                    ,

Obiad dla uczniów dochodzących - 5,10 zł

Koszty żywienia – maj 2017 18 dni nauki (17 x 11,50 zł) = 207,00zł

Czesne - 50 ZŁ

 

 

UWAGA!
Dni 6 - 7 maja/poniedziałek, wtorek/ są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Przyjazd do internatu i kwaterowanie uczniów klas I, II, III w dniu 7 maja wtorek od godz. 16.00.
Kwaterowanie maturzystów w niedzielę 5 maja od godz. 17.00.

Uczniowie, którzy przebywają na praktykach zawodowych we Francji w dniach od 6 do 10 maja są automatycznie wyprowiantowani z tych dni z żywienia w internacie.

Uczniowie klas III, którzy w dniach od 13 do 24 maja będą odbywać praktyki w swoich miejscach zamieszkania są automatycznie wyprowiantowani z tych dni z wyżywienia
w internacie. W przypadku odbywania praktyk w Nadleśnictwie Zagnańsk należy się zgłosić do p. intendent i zaprowiantować na czas praktyk.

Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok;
Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

ZASADY WYPROWIANTOWANIA

1. Wyprowiantowanie należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej DO GODZ. 15.00 osobiście lub telefonicznie do p. intendent lub dyżurnego wychowawcy internatu tel. 41 300 15 14.
2. Wyjątkiem są dni przyjazdowe po weekendach, feriach i dniach wolnych. W tym przypadku można zgłosić wyprowiantowanie w dniu przyjazdu do internatu w godz. 15.00-21.00 do wychowawcy internatu. Np. z powodu nagłej choroby wyprowiantowanie z poniedziałku można zgłosić telefonicznie
w niedzielę w godz. 15.00-21.00.
3. Wyprowiantowanie dotyczy całego dnia żywieniowego. Nie można wyprowiantować się z jednego posiłku np. kolacji lub śniadania.

Uczeń wyprowiantowany z danego dnia nie może przebywać w internacie w tym dniu. Ma obowiązek opuścić internat do godz. 22.00 dnia poprzedniego przed dniem, z którego jest wyprowiantowany. Uczniom, którzy są wyprowiantowani, a przebywają w internacie będzie anulowane wyprowiantowanie.

 

Weekendy zostające w maju: 11/12, 25/26

  • Na weekend mogą zostać wyłącznie ci uczniowie, którzy do środy do godz. 21.30 w tygodniu przed weekendem zapiszą się na listę zgodnie z obowiązującymi w internacie procedurami.
  • W czasie weekendów wyżywienie uczniów we własnym zakresie.

wstecz