szyszka

 

nalesnikiWyżywienie całodzienne - 11,50 zł,

Obiad dla uczniów dochodzących - 5,10 zł

Koszty żywienia – czerwiec 2018 - 13 dni nauki (13 x 11,50 zł) = 149,50zł

Czesne- 50 ZŁ

  • Wpłaty za wyżywienie i czesne należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na poniższe konto, podając za co jest wpłata, imię i nazwisko ucznia i za jaki miesiąc i rok.

         Numer konta: NBP O/KIELCE 51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

ZASADY WYPROWIANTOWANIA

1. Wyprowiantowanie należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej DO GODZ. 15.00 osobiście lub telefonicznie do p. intendent lub dyżurnego wychowawcy internatu tel. 41 300 15 14. 
2. Wyjątkiem są dni przyjazdowe po weekendach, feriach i dniach wolnych. W tym przypadku można zgłosić wyprowiantowanie w dniu przyjazdu do internatu w godz. 15.00-21.00 do wychowawcy internatu. Np. z powodu nagłej choroby wyprowiantowanie z poniedziałku można zgłosić telefonicznie 
w niedzielę w godz. 15.00-21.00.
3. Wyprowiantowanie dotyczy całego dnia żywieniowego. Nie można wyprowiantować się z jednego posiłku np. kolacji lub śniadania.
Uczeń wyprowiantowany z danego dnia nie może przebywać w internacie w tym dniu. Ma obowiązek opuścić internat do godz. 22.00 dnia poprzedniego przed dniem, z którego jest wyprowiantowany. Uczniom, którzy są wyprowiantowani, a przebywają w internacie będzie anulowane wyprowiantowanie.

Weekendy zostające w czerwcu: 8/9

Na weekend mogą zostać wyłącznie ci uczniowie, którzy do środy do godz. 21.30 w tygodniu przed weekendem zapiszą się na listę zgodnie
z obowiązującymi w internacie procedurami.

W czasie weekendów wyżywienie uczniów we własnym zakresie.

 

wstecz

Aktualności