szyszka

 

1. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 WRZEŚNIA O GODZ. 10.00 W AULI SZKOLNEJ. 

Informacje dla mieszkańców internatu.

UCZNIOWIE KLAS I SĄ KWATEROWANI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZJAZDU INTEGRACYJNEGO.

2. KWATEROWANIE UCZNIÓW KLAS II, III i IV W INTERNACIE W NIEDZIELĘ  1 WRZEŚNIA  2019 R. OD GODZ. 17.00 DO 21.30

  • Dziewczęta  – wych. I. Cholewińska pok. 18 parter
  • Klasa IIIA, IIIB, IV – A. Klos pok. 301
  • Klasa IIaIIb, IV – A. Wywrót pok. 201

 

PONIEDZIAŁEK  2 WRZEŚNIA KWATEROWANIE W GODZ. 7.00 – 9.00

  • Parter  - wych. A. Wiech Papros
  • II piętro –  wych.I. Ledwójcik
  • III piętro - wych. G. Baran – pok. 301

 

Dalsze kwaterowanie od godz. 15.00.

UWAGA!

Żywienie dla uczniów rozpoczyna się od śniadania 2 września o godz. 8.00

Wszyscy uczniowie przyjęci do internatu są naliczani za wyżywienie od 2 września 2019r. 
W przypadku nieobecności,wyprowiantowanie należy zgłosić zgodnie z procedurą, co najmniej dzień wcześniej do godz. 15.00.

Wyprowiantowaniez  poniedziałku 2 września 2019 r.można zgłosić telefonicznie do piątku 30 sierpnia do godz. 15.00.

Uczniowie, którzy nie mieszkają w internacie, a chcą korzystać z wyżywienia zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia się do kierownika internatu w celu zapisania się na posiłki.

3. Podczas kwaterunku uczeń otrzymuje przydział do pokoju, klucze od pokoju, kołdrę i koc. 

4. Uczeń przywozi z sobą do internatu:poduszkę,poszewki na poduszkę i kołdrę,prześcieradło, przybory higieniczne, miękkie obuwie do chodzenia po internacie. Internat zapewnia kołdrę i koc.

5. Wpłaty za wyżywienie i czesne dokonujemy na poniższe konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca z góry, na blankiecie  wpłaty/przelewu wpisujemy imię, nazwisko i klasę ucznia oraz za co i za jaki okres  jest wpłata (miesiąc i rok).Osobno podajemy kwotę za wyżywienie oraz czesne. Nr konta:

NBP O/Kielce     51 1010 1238 0860 4613 9134 0000

Uwaga! Opłaty za wyżywienie i czesne za uczniów klas I należy wpłacić najwcześniej w dniu 2 września tj. z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Koszty żywienia i zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2019/2020

Dzienna stawka żywieniowa 11,50 zł.

Czesne płatne za każdy miesiąc – 50 zł

Cena obiadu dla uczniów dochodzących 5,10 zł

Ilość dni żywienia we wrześniu – 21.

Podczas weekendów stołówka internatu jest nieczynna. 

Przyjazdy i kwaterowanie uczniów w niedziele i dni przyjazdowe po świętach w godz. 16-22, późniejsze przyjazdy należy zgłosić wcześniej wychowawcy dyżurującemu.

wstecz

Aktualności