Organizacja

W skład Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku wchodzą:

1. Technikum Leśne w Zagnańsku

  •  na podbudowie gimnazjum,
  • cykl kształcenia trwa 4 lata,
  • zawód -  technik leśnik.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zagnańsku  

  • na podbudowie gimnazjum,
  • cykl kształcenia trwa 3 lata,
  • zawód - operator maszyn leśnych.
  • liczba oddziałów: 7
  • liczba uczniów: 164

3. Przy szkole prowadzony jest internat, w którym mogą przebywać uczniowie od poniedziałku do piątku oraz w wybrane weekendy. 


Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut szkoły