Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

logoZespół Szkół Leśnych w Zagnańsku
 9 czerwca 2018 roku

obchodził uroczysty jubileusz 50-lecia istnienia

%20frameborder="0"%20allow="autoplay;%20encrypted-media"%20allowfullscreen></iframe>" target="_blank" rel="noopener">To bardzo ważny moment dla wielu pokoleń leśników, którzy właśnie w tej szkole zdobywali wykształcenie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca w Zagnańsku, którą koncelebrował o. Marian Waligóra – przeor Jasnej Góry, absolwent TL w Zagnańsku.
Następnie wszyscy uczestnicy jubileuszu udali się na główne obchody w auli Technikum Leśnego. Na jubileusz 50-lecia przybyło wielu gości, absolwentów, byłych i obecnych nauczycieli oraz pracowników szkoły, aby wspólnie świętować bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Wśród znamienitych gości należy wymienić: p. Renatę Janik - doradcę wicepremiera Jarosława Gowina, p. Mariolę Świstowską-Goniacz - radcę Ministra Środowiska, p. Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, p. Michała Godowskiego - Starostę Powiatu Kieleckiego, p. Tomasza Plebana - Wicekuratora Świętokrzyskiego. Lasy Państwowe reprezentował p. Jarosław Piekutin i Andrzej Matysiak dyrektor RDLP w Radomiu/absolwent szkoły/ oraz ogromna rzesza nadleśniczych i ich zastępców, wielu z nich to absolwenci Technikum Leśnego w Zagnańsku. W uroczystości wzięli również udział wykładowcy uczelni leśnych prof. Andrzej Grzywacz - prodziekan do spraw dydaktyki, p. Michał Orzechowski - SGGW Warszawa oraz p. Krzysztof Słowiński - prodziekan do spraw studenckich Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny w Krakowie . Z całej Polski licznie przybyli dyrektorzy szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska.
Program artystyczny został przygotowany w taki sposób, aby pokazać, że „Leśnik” to nowoczesna szkoła z tradycjami. Swoje umiejętności zaprezentowali sygnaliści – uczniowie działający w szkolnym Zespole Sygnalistów Myśliwskich oraz absolwenci, którzy reprezentowali Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Koncert łączący pokolenia zrobił naprawdę niesamowite wrażenie. Na zakończenie sygnaliści absolwenci jako prezent niespodziankę wykonali prapremierę utworu pod tytułem: „Blus myśliwski”.
Ważnym i atrakcyjnym punktem programu był pokaz ptaków drapieżnych – w tym przedsięwzięciu wzięli udział absolwenci z całej Polski, działający w Sekcji Sokolniczej w Technikum Leśnym wraz z pierwszym opiekunem koła panem Jerzym Pawińskim.
Przepięknie wystąpili uczniowie klas pierwszych, którzy przygotowali na tę okazję autorską piosenkę „50 lat minęło…” (tekst: Anna Majewska, muzyka: Julia Rut, śpiew: Anna Majewska, Julia Rut, Aleksandra Kordaszewska z gitarą, Kinga Siczek, Ewa Raczyńska i Przemysław Pluta). Swoje zdolności muzyczne zaprezentował również zespół muzyczny „Sylwan”, w którym wystąpili absolwenci Technikum Leśnego z 1977 roku.
Jubileusz 50-lecia to czas podsumowań i wspomnień, z tej okazji nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi i długoletnim nauczycielom zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz szkolne: Złote Odznaki Szkoły. Absolwenci - sygnaliści i sokolnicy, którzy rozsławiają dobre imię szkoły, zostali uhonorowani Srebrnymi Odznakami Szkoły.
Zespół Szkół Leśnych, dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali bardzo wiele serdecznych życzeń, cennych upominków oraz listów gratulacyjnych.
Dyrektor szkoły Anna Kowalska wyraziła podziękowania za przybycie na jubileusz szkoły i wspólne świętowanie. Podkreśliła fakt, że zawsze może liczyć na pomoc, wsparcie ze strony Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska , władz samorządowych ,przyjaciół szkoły oraz rodziców, uczniów i absolwentów.