Image
Image
Image
Image

Komunikat ws. wniosków o kontynuację zamieszkania w internacie ZSL Zagnańsk

 1. Wychowankowie internatu, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w internacie na kolejny rok szkolny 2022/2023, mają obowiązek złożyć deklarację kontynuacji zamieszkania
  w placówce zgodnie z art. 153 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 2. W przypadku wychowanków internatów – deklaracje, o których mowa powyżej, mogą składać jedynie wychowankowie, którzy jednocześnie są uczniami szkoły, przy której funkcjonuje internat (art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 3. Deklarację można wypełnić i złożyć w internacie w dniach od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do kierownika internatu.
  Formularz deklaracji dostępny do pobrania     Formularz dostępny jest również na dyżurce internatu.
  W przypadku uczniów pełnoletnich formularz podpisuje rodzic oraz pełnoletni uczeń, w przypadku uczniów niepełnoletnich tylko rodzic.
 4. Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.
 5. Do kontynuacji zamieszkania upoważniona jest osoba, która w okresie składania deklaracji jest wychowankiem internatu lub mieszkała w placówce do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Kierownik internatu
Bogusław Dziedzic

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.