08-02-2018 Podsumowanie zbiórki dla schroniska w Dyminach