03-09-2020 Zajęcia integracyjne dla dziewcząt z klas I