Pliki do pobrania

Up

ubrania

Ogłoszenie o zamówieniu i dostawę ubrań roboczych
Załącznik nr 1-formularz oferty
Załącznik nr 2-wykaz zamówień
Załącznik nr 3-oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4-oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik nr 5-oświadczenie_rodo
Załącznik nr 7-klauzula informacyjna
Zapytanie-odpowiedź-1_ZSL.D.271.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty-ZSL.D.271.10.2020
 
 
Powered by Phoca Download