Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2020/2021z dnia 17.12.2020 r. w sprawie: wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas czwartyc pdf 366.65 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 17/2020/2021 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na ro pdf 363.67 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 18/2020/2021 z dnia 02.02.2021 r. w sprawie: wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas pierwsz pdf 366.66 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 19/2020/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie opiniowania projektu arkusza organizacyjnego na rok pdf 190.27 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 20/2020/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2020/20 pdf 366.05 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 21/2020/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie klasyfikacji końcowej klas programowo najwyższych w pdf 367.50 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA R.P. Nr 22/2020/2021 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w pdf 367.55 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA R.P. Nr 23/2020/2021 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów, M pdf 369.40 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA R.P. Nr 24/2020/2021 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaprop pdf 361.65 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA R.P. Nr 25/2020/2021z dnia 21.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur na temat innowacji pedagogicznej pdf 188.85 KB Iwona Ledwójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 28 marzec 2021 09:17 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 14:27 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 lipiec 2021 15:44 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:07 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:56 Iwona Ledwójcik