Dokumenty w załącznikach

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA RP Nr 1 /2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. sprawie zatwierdzenia wniosków z realizacji planu nadzoru oraz ustalenia sposob pdf 190.37 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 2/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminu poprawkowego oraz promocji do klasy programowo wyż pdf 192.91 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 3/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminu poprawkowego oraz promocji do klasy programowo wy pdf 193.20 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 4/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminu poprawkowego oraz promocji do klasy programowo wy pdf 193.48 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 5/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminu poprawkowego oraz promocji do klasy programowo wyżs pdf 193.55 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 6/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminu poprawkowego oraz promocji do klasy programowo wyż pdf 193.81 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 7/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminu poprawkowego oraz promocji do klasy programowo w pdf 193.67 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 8/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminu poprawkowego oraz promocji do klasy programowo wyż pdf 193.29 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 9 /2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Technikum Leśnego w Zagnańsku na rok szkolny 20 pdf 189.67 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 10/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w prawie opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramac pdf 189.96 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 11/2021/2022 z dnia 30.08.2021 r. w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu pdf 189.28 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 12/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r.w sprawie przyjęcia projektu programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny pdf 365.48 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 13/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r.w sprawie dotyczącej zaopiniowania programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawo pdf 379.07 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 14/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r.w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pdf 364.16 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 15/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r.w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Technikum Leśnego w Zespol pdf 365.11 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 16/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wytypowanie nauczyciela do nagrody Ministra Środowiska w roku szkolnym 2 pdf 361.05 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 17/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej pdf 359.43 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 18/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zmian w wpisanych do szkolnego wy pdf 358.55 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 19/2021/2022 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków egzaminu potwierdzającego kwalifikację w za pdf 382.92 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała nr 20/2021/2022 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie:zatwierdzenia Regulaminu dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyni pdf 361.89 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała nr 21/2021/2022 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie: w sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w n pdf 189.11 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA NR 22/2021/2022 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego na rok 2022 pdf 189.98 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA NR 23/2021/2022 z dnia 17.12.2021 r.w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas czwartych w roku szkolnym 20 pdf 366.08 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała nr 24/2021/2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów klas pierwszych, drugich, trzeci pdf 366.98 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała nr 25/2021/2022 z dnia 10.02.2022 r.w sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za pdf 361.34 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 26/2021/2022 z dnia 11.04.2022 r. w sprawie opiniowania projektu arkusza organizacyjnego na roku szkolnym 2022/2023. pdf 190.25 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 27/2021/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2021/2022 pdf 366.15 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 28/2021/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie klasyfikacji końcowej klas programowo najwyższych pdf 368.04 KB Iwona Ledwójcik
Uchwała nr 29/2021/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie opinii dotyczącej przyznania uczniom klas czwartych stypendium za wyniki pdf 361.85 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 30/2021/2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w roku pdf 368.03 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 31/2021/2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów, Minist pdf 369.76 KB Iwona Ledwójcik
UCHWAŁA Nr 32/2021/2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowa pdf 361.58 KB Iwona Ledwójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:08 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:17 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:23 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:41 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:42 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 wrzesień 2021 15:56 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 15:25 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 15:44 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 listopad 2021 14:36 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 grudzień 2021 15:52 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14 styczeń 2022 15:12 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 luty 2022 15:33 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 maj 2022 13:45 Iwona Ledwójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 czerwiec 2022 14:06 Iwona Ledwójcik