BIBLIOTEKA SZKOLNA

      Biblioteka rozwijała się wraz powstaniem szkoły. Początki istnienia z powodów lokalowych nie były łatwe. W 1967 roku biblioteka mieściła się w pomieszczeniach biblioteki szkoły podstawowej. Dzięki zaangażowaniu pracowników już pod koniec pierwszego roku liczyła 1300 tomów. W drugim roku szkolnym biblioteka została umieszczona w oszklonym pomieszczeniu sali gimnastycznej, a w roku 1973 została przeniesiona do obecnego pomieszczenia.

      Biblioteka to nie tylko zaplecze dydaktyczne, ale również miejsce cichej pracy ucznia z dostępnym księgozbiorem podręcznym, gdzie uczniowie nabywają umiejętności opracowywania i selekcjonowania informacji. Z takim zamiarem w 1974 roku oddano do użytku przestronną czytelnię.

      Aktualnie biblioteka obejmuje 17000 woluminów i jest bardzo dobrze wyposażona, zwłaszcza w literaturę przyrodniczo-leśną. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2000 roku w bibliotece utworzono do dyspozycji uczniów cztery stanowiska komputerowe ze skanerem i drukarką. W czytelni uczniowie mogą korzystać ze zbioru podręcznego oraz bogatej oferty czasopism, w tym oczywiście w dużej mierze o tematyce leśnej i przyrodniczej.
Dbając o szeroki zakres działań kulturo-wychowawczych, biblioteka w naszej szkole jest miejscem inspiracji i rozwijania talentów uczniów. Z inicjatywy pani Ewy Makuch organizowane były liczne konkursy: „Konkurs Pięknego Czytania”, „Bawimy się w teatr” w ramach Forum Humanistów Szkół Leśnych, obchody „Dnia Życzliwości” czy „Wiosenny Turniej Klas”.

       Wydarzenia z życia szkoły – począwszy do 1968 roku – udokumentowane są w kronice szkolnej znajdującej się w bibliotece. Pierwszym opiekunem kroniki była Janina Parlicka, a od roku 1977 do 2019 Ewa Makuch. W roku 2020 kronikę przejęła Agnieszka Wiech-Papros. Działania biblioteki w ramach licznych obchodów, konkursów, turniejów są kontynuowane przez panią Agnieszkę, a ponadto biblioteka szkolna od września 2020 roku istnieje na Facebooku, gdzie publikowane są liczne informacje dotyczące nowości wydawniczych, wydarzeń kulturalnych, ogłoszeń, ankiet dla uczniów. Od października 2020 roku biblioteka uczestniczy w akcjach „Book crossing” oraz Akcja „CZYTAJ PL”, w której każdy uczeń za pomocą aplikacji na swoim smartfonie może przeczytać wciągające nowości książkowe.

Nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej:


izabela szczepanska    1. Izabela Szczepańska 1969 - 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

       janina parlicka2. Janina Danuta Parlicka 1979 – 1999

 

 

 

 

 

 

 

         danuta ostrowska3. Danuta Ostrowska1986 – 2000

 

 

 

 

 

 

 

  

ewa makuch        4. Ewa Makuch 1997 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agnieszka papros        5. Agnieszka Wiech-Papros w chwili obecnej