Image
Image
Image
Image

Uczniowie mieszkający w internacie mają możliwość korzystania z różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Oprócz prężnie działających sekcji, takich jak: koło sygnalistów, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, koło wolontariatu, w internacie funkcjonują koła i sekcje pozwalające uczniom rozwijać zainteresowania i zamiłowania:

SEKCJA PLASTYCZNA

Sekcja artystyczna pod opieką wychowawcy internatu pani Izabeli Cholewińskiej działa w internacie od kilkunastu lat. Jej praca polega na przygotowywaniu dekoracji na uroczystości szkolne i internackie, takie jak: akademie na auli szkolnej, jubileusze szkoły, Wigilie w internacie, dekoracje stoisk szkoły podczas targów edukacyjnych itp. Sekcja wykonuje także gadżety promujące szkołę wykorzystywane podczas imprez promocyjnych oraz drobne upominki z okazji różnych uroczystości czy akcji charytatywnych. Co roku sekcja przygotowuje również stoisko z ozdobami świątecznymi na kiermasz bożonarodzeniowy „Podziel się świąteczną radością”.
W ramach działalności koła prowadzone są zajęcia artystyczne dla chętnych mieszkańców internatu. Podczas nich młodzież może poznać różne techniki kreatywne np.: technikę Decoupaqe, malowanie na szkle, technikę Quilling, wykonywanie biżuterii z koralików i wiele innych.
Sekcja artystyczna prowadzi kronikę internatu, przygotowuje uczniów do konkursów plastycznych oraz współpracuje z Samorządem Uczniowskim.

SEKCJA SZACHOWA

Zajęcia prowadzone są przez wychowawcę internatu pana Zbigniewa Załawę. Gra w szachy to umiejętność długotrwałych i wymagających cierpliwości ćwiczeń. Szachy są dowodem, że myślenia nie ogranicza wiek, płeć i czy też tak zwany talent. Szachy to przede wszystkim umiejętności twórczego myślenia i działania, którego przejawem jest innowacyjność i nieszablonowość, zdolność do samokształcenia, a także zdolności adaptacyjne – czyli wszystko to, co w życiu codziennym pozwala na rozwiązywanie problemów.
Wspólna zabawa w czasie treningów, turniejów szachowych bez wątpienia ma wpływ na integrację internackiej społeczności.

SEKCJA FOTOGRAFICZNA

Sekcja fotograficzna działa w internacie od kilkudziesięciu lat. Opiekunem sekcji jest wychowawca pan Andrzej Gołda. Na zajęciach uczniowie kształcą umiejętności różnego postrzegania otaczającego świata, uwrażliwiania na piękno, dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły i środowiska lokalnego, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, nabywają i doskonalą umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz narzędziami technologii informacyjnych.
Oprócz wyżej wymienionych kół i sekcji uczniowie mogą również korzystać z zajęć sportowych w siłowni internatu, zajęciach kulinarnych i czytelniczych prowadzonych przez wychowawców internatu.

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.