Szkolne Koło Wolontariatu

W naszym technikum działa Szkolne Koło Wolontariatu, jest to propozycja skierowana do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
Zaangażowanie w wolontariacie uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pozwala lepiej poznać siebie i własne potrzeby, staje się okazją do realizacji życiowych marzeń, uczy współpracy w grupie.
Wolontariusze koła biorą udział m.in. w zbiórce WOŚP, akcji „Pola Nadziei” oraz inicjują szereg własnych działań.
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Cechy wolontariusza:
· dużo optymizmu i chęci do działania,
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
· umiejętność gospodarowania czasem,
· odwaga, empatia i otwartość,
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są: Iwona Staniec, Anna Wywrót, Damian Orzechowski, Damian Czarnecki. Uczniów chętnych do zaangażowania w wolontariat zapraszamy do współpracy!