Image
Image
Image
Image

Koło przyrodnicze „Sylwan” w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia w bieżącym roku szkolnym odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 14:55 – 15:40.

Celem organizowanych zajęć jest stworzenie uczniom Technikum Leśnego możliwości poszerzenia swojej wiedzy zawodowej, zwłaszcza w aspekcie praktycznego rozpoznawania elementów przyrody, zwrócenia ich uwagi na bogactwo przyrodnicze lasu oraz inspiracji do dalszego samokształcenia w tym zakresie.

Oferta merytoryczna zajęć adresowana jest zarówno do uczniów o zdolnościach ponadprzeciętnych, dla których przewidziano zakres tematyczny wychodzący poza program nauczania realizowany w trakcie normalnego trybu kształcenia, jak i uczniów z trudnościami w zakresie opanowania wyżej wymienionych treści programu, dla których przewidziano zajęcia powtórzeniowe i utrwalające wybrane partie materiału.

W ramach spotkań zaplanowano zajęcia z nauki rozpoznawania wybranych gatunków owadów i grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem taksonów istotnych gospodarczo. Istnieje możliwość dostosowania tematyki spotkań do potrzeb uczniów (wcześniejsza konsultacja z prowadzącym).

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.