Informacje o kole dendrologicznym

We wrześniu 2014 roku rozpoczęło swoją działalność koło dendrologiczne. W ramach zajęć młodzież może poznać nie tylko rzadkie i chronione gatunki drzew i krzewów, ale także gatunki egzotyczne. Ważnym punktem działalności koła, jest poznanie gatunków inwazyjnych, jako zagrożenia dla rodzimych ekosystemów.

Najważniejszym punktem działalności koła będzie część szkółkarska zajęć, w trakcie których uczniowie podejmą próby rozmnożenia ciekawych i rzadkich gatunków drzew i krzewów.

Przez dwa pierwsze miesiące wykonana została inwentaryzacja drzew rosnących wokół terenu szkoły. Podsumowaniem tej pracy będzie utworzenie mapy, a dalej zaetykietowanie gatunków drzew rosnących terenie szkoły.