Warsztaty profilaktyczne „Integracja i tworzenie grupy”

W dniu 9 października br. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I a, I b, II a oraz II b, które przeprowadził dobrze znany w naszej szkole pan Dariusz Łuczak  specjalista pedagog ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Powszechnie uznawane jest twierdzenie, że profilaktyka staje się szansą na kształtowanie wśród młodzieży postawy wolnej od różnorodnych, utrudniających rozwój czy wręcz niszczących młodego człowieka czynników. Dlatego też podobne zajęcia były, są i będą kontynuowane wśród uczniów Technikum Leśnego.