Ogłoszenia o naborze uczniów do grupy projektowej w ramach projektu "Mobilność i doświadczenie - nową wiedzą leśną"

erasmusOd 01,09,2016 do 09,09,2016 odbędzie się nabór zgłoszeń od uczniów chętnych do wzięcia udziału w grupie projektowej, z której zostanie wyłoniona grupa uczniów na praktyki zawodowe. W mobilności będzie brało 24 uczniów z obydwóch klas II. Termin wyjazdu na praktyki zawodowe do Francji od 07,11,2016r. do 19,11,2016r.
Zgłoszenia należy składać u koordynatora projektu