Szczegółowy program praktyki zawodowej dla uczestników mobilności we Francji

Szczegółowy program praktyki zawodowej dla uczestników mobilności we Francji w ramach projektu „Mobilność i doświadczenie – nową wiedzą leśną” w dniach
od 07.11.2016 do 19.11.2016r.:

1. Zapoznanie z zasadami nauczania przedmiotów zawodowych, spotkanie z nauczycielami i uczniami z CFA
2. Leśne zajęcia praktyczne – użytkowanie oraz zagospodarowanie lasu z wykorzystaniem techniki informacyjno-komputerowej. Wykorzystanie GPS oraz urządzeń mobilnych do prac w leśnictwie.
3. Szkolenie na symulatorach maszyn leśnych.
4. Wykorzystanie GISu do prac leśnych. Sposoby wykorzystania informatyki przestrzennej do prac związanych z zagospodarowaniem lasu. Mapy kompleksów leśnych.
5. Zapoznanie z zasadami prowadzenia państwowych i prywatnych lasów w rejonie centralnym Francji.
6. Sposoby przetworzenia pozyskanego drewna przez przemysł tartaczny – firma KRONOSPAN.
7. Zapoznanie z partnerską szkołą współpracującą z CFA
8. Udział w zawodach organizowanych przez CFA ( Cross i Word Jogging ) wraz z uczniami z CFA.
9. Zapoznanie z kulturą, tradycją i zabytkami w rejonie Centralnym Francji (Paryż, Wersal i Orlean).
10. Udział w sportowych zawodach między uczniami z Francji I Polski.
11. Rozpoznawanie gatunków roślin, krzewów i drzew podczas szkolenia w arboretum.