Warsztaty profilaktyczne „Twoja krew, moje życie”

16 września 2019 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne

krwiodawstwo 1 pt. „Twoja krew, moje życie” dla uczniów klasy III a oraz III b. Prelegentem był pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, który opowiadał, jak ogromne znaczenie dla życia ma krew, a także podkreślał bohaterską rolę honorowych dawców krwi.
Spotkanie miało na celu promowanie honorowego oddawania krwi oraz zachęcanie uczniów pełnoletnich do udziału w akcji „Twoja krew, moje życie”.
Opracował: Łukasz Ubożak