Bezpieczeństwo w czasie zdalnego nauczania

Drodzy Rodzice!

Pandemia wymusiła zdalne nauczanie, a co za tym idzie długie godziny przebywania uczniów przed komputerem. Niestety ma to wpływ na zwiększenie zagrożeń:

computer -zatarcie granicy między pracą a odpoczynkiem,
- uzależnienieniem od internetu,
- izolacją społeczną,
- wzrostem agresji, hejtu, języka przemocy i mowy nienawiści.
Media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki młodzież komunikuje się ze sobą. Poprzez sieć przesyła ogromną ilość informacji: wiadomości, zdjęć, filmów, którymi dzięki wzajemnym powiązaniom internetu dzielą nie tylko ze znajomymi, ale czasem z osobami, których zupełnie nie znają.
Oczywiście, rozwój technologii stwarza wiele nowych możliwości, jednak jej niewłaściwe wykorzystanie może nieść za sobą szereg zagrożeń, zarówno w domu, jak i w szkole. Należy również pamiętać, że krzywdy wyrządzone w świecie wirtualnym, tak jak w rzeczywistym mają wpływ, zwłaszcza u młodych ludzi na spadek samooceny, obniżają poczucie wartości, zmuszają do życia w poczuciu krzywdy. Te emocje pozostają z nimi na długo i wpływają na to, co się dzieje w ich dorosłym życiu. Żeby umieć pomóc i zareagować w sposób właściwy, należy poznać problem, w tym bez wątpienia pomogą Państwu umieszczone poniżej informacje.