Absolwenci Technikum Leśnego i Technikum Drzewnego rok ukończenia szkoły - 1974

Mieczysław Karyś

1. Bazak Kazimierz
2. Bernatek Jan
3. Bogdański Krzysztof
4. Cieślik Tadeusz
5. Ćmiel Wacław
6. Dereziński Krzysztof
7. Fert Andrzej
8. Gałczyński Zbigniew
9. Gębura Ireneusz
10. Grosicki Marek
11. Jończyk Henryk
12. Kołbuc Ryszard
13. Kołodziej Mieczysław
14. Kowalik Andrzej
15. Kucharski Stefan
16. Krześniak Władysław
17. Lipczyński Tadeusz
18. Łoś Janusz
19. Majorczyk Jarosław
20. Nobisiewicz Zbigniew
21. Nowak Adam
22. Pasteczka Henryk
23. Pietrzyk Ryszard
24. Praszkiewicz Andrzej
25. Salwa Jan
26. Skrzyniarz Jan
27. Susek Zbigniew
28. Stąpór Jerzy
29. Strzelczyk Zdzisław
30. Szymański Mieczysław
31. Slawski Henryk
32. Turek Wiesław
33. Więckowski Władysław
34. Żak Edward