Olimpiada Wiedzy Ekologicznej XXXVI Edycja

25 stycznia 2021r. uczniowie w całej Polsce przystąpili do etapu szkolnego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

gdzie podjęli próbę konfrontacji ze swymi rówieśnikami dotyczącą znajomości praw przyrody. Również takiej próby podjęła się młodzież naszej szkoły, która zmagała się z testem składającym się z 50 zadań.

Głównym celem olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.
Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Anna Majewska (IVA), Przemysław Pluta (IVA) oraz Tomasz Kobylec (IIIA). Gratulacje!

Edyta Błaszczyk