Image
Image
Image
Image

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH IM. R. GESINGA W ZAGNAŃSKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

rekrutacja6• od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00:

Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły zawodowej oraz internatu

Formularz wniosku oraz kwestionariusza będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz dostępny podczas dni otwartych szkoły.

Przy składaniu wniosków ( od dnia 16 maja do 20 czerwca 2022r.) w sekretariacie szkoły będzie wydawany indywidualny kod kandydata, służący do publikacji wyników rekrutacji na stronie internetowej szkoły.

• od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

• 21 lipca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

• od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

• 01 sierpnia 2022 r. - do godz. 14.00:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Szczegółowe informacje o zasadach, kryteriach oraz harmonogramie rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji.

  • Od 1 sierpnia 2022r.

Złożenie w sekretariacie dokumentacji ucznia:
kwestionariusza osobowego ucznia, fotografii 1 szt. /podpisanej na odwrocie/ oraz karty zdrowia ucznia.
(formularz kwestionariusza dostępny będzie do pobrania na stronie internetowej szkoły od dnia 22 lipca 2022r.)

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

Dokumenty do pobrania w formacie pdf 

 

 

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.