„Powtórka z biologii”

21 kwietnia 2021 odbył się konkurs pt. „Powtórka z biologii” adresowany do uczniów z klas czwartych. Głównym celem konkursu było sprawdzenie wiadomości z biologii ogólnej tuż przed maturą.

W okresie nauki zdalnej konkurs miał charakter testu wygenerowanego w formularzach Google, wysłanego za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Uczeń swobodnie mógł rozwiązać zadania i od razu poznać swoją punktację.

  • I miejsce – Przemysław Pluta
  • II miejsce – Daria Spadło
  • III miejsce – Wiktoria Stawarz

Organizatorzy konkursu pani Edyta Błaszczyk oraz Agnieszka Wiech-Papros dziękują wszystkim uczestnikom oraz serdecznie gratulują zwycięzcom.