Image
Image
Image
Image

„Dziś uczeń– jutro leśnik XXI wieku"

projekt sławek

Tytuł projektu → “DZIŚ UCZEŃ– JUTRO LEŚNIK XXI WIEKU”

Nr projektu → FESW.08.04-IZ.00-0029/23

Nazwa Beneficjenta  Lider projektu: MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA/Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk, Partner projektu: Project Hub Sp. z o. o ul. Cienista 3, 60-587 Poznań.

Źródło finansowania → Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

Całkowita wartość projektu  1 424 718,12 PLN, w tym środki europejskie 1 211 010,40 PLN.

Okres realizacji → 01.01.2024 r. – 30.09.2025 r.

Krótki opis projektu → Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa branżowego
w Technikum Leśnym z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia 124 uczniów w/w szkoły (26K / 98M) uczących się na kierunku Technik leśnik poprzez realizację dla ww. uczniów kursów zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwa zawodowego i działań ukierunkowanych na współpracę szkoły z instytucjami rynku pracy (staże uczniowskie dla uczniów), a także poprzez realizację kursów i studiów dla 30 nauczycieli (15K / 15M) uczących w szkole podnoszących ich kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w projekcie. Okres realizacji projektu 01.01.2024 - 30.09.2025.

Grupa docelowa → 

 • 124 uczniów (26K / 98M) uczących się w Technikum Leśnym z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku prowadzącym kształcenie zawodowe w Województwie Świętokrzyskim, w tym: –100% uczniów uczących się na kierunku Technik leśnik -100%
  z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym -100% os. nieaktywne zawodowo, –100%
  w wieku 15 –19 lat w tym 13 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2K / 11M)
 • 30 nauczycieli (15K / 15M) pracujących w Technikum Leśnym z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga, posiadających wykształcenie wyższe.

Zadania → 

Zadanie 1 i 2: Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej:
Szkolenia:

 • Operator bezzałogowych statków powietrznych VLOS (w zasięgu wzroku) – 2 nauczycieli, 30 godzin/osoba;
 • Teledetekcja multispektralna z drona- dla 2 nauczycieli, 24 godziny / osoba;
 • Termowizja z drona – inspekcja i inwentaryzacja- dla 2 nauczycieli, 24 godziny / osoba;
 • Techniki pomiarów GNSS- dla 2 nauczycieli, 24 godziny / osoba;
 • Operatora żurawi leśnych +egzamin UDT- dla 1 nauczyciela, 30 godzin /osoba;
 • IT Leśnik – dla 2 nauczycieli, 20 godzin / osoba;
 • Operator bezzałogowych statków powietrznych BVLOS powyżej 25 kg (poza zasięgiem wzroku) - dla 1 nauczyciela, 30 godzin / osoba;
 • Kurs brakarski III stopnia - dla 5 nauczycieli, 72 godziny / osoba;
 • Kurs z arborystyki - dla 1 nauczyciela, 40 godzin / osoba;
 • Kurs na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania – dla 1 nauczyciela, 65 godzin / osoba;
 • z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych- dla 30 nauczycieli (1 grupa), 16 godzin;

Studia podyplomowe:

 • Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna – dla 1 nauczyciela;
 • Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera – dla 1 nauczyciela;
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą – dla 1 nauczyciela;
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier - dla 1 nauczyciela;

W ramach zadania planuje się zakup następującego wyposażenia / sprzętu: piła spalinowa,  pilnik płaski, pilnik okrągły z prowadnikiem, smartfon, karta pamięci, przenośna drukarka etykiet, laptop, drukarka wielofunkcyjna laserowa, książka: Łowiectwo, lornetka myśliwska, wabiki, opaski ostrzegawcze, Pix4dFields (oprogramowanie multispektralne), odbiorniki GPS z oprzyrządowaniem, dron (quadrocopter) z kamerą multispektralną, komputer do pracy z dużymi plikami graficznymi, warstwami 3D i programami fotogrametrycznymi+ monitor, tablet z oprzyrządowaniem.

Zadanie 3: Szkolenia dla uczniów

 • Operator bezzałogowych statków powietrznych VLOS (w zasięgu wzroku) – dla 20 uczniów, 30 godzin / osoba;
 • Teledetekcja multispektralna z drona – dla 5 uczniów, 24 godziny / osoba;
 • Prawo jazdy kat.B +egzamin WORD– dla 26 uczniów, 60 godzin / osoba;
 • Techniki pomiarów GNSS- dla 5 uczniów, 24 godziny / osoba;
 • Operator maszyn wielooperacyjnych–harwester+ egzamin UDT - dla 8 uczniów, 120 godzin / osoba;
 • IT Leśnik –dla 24 uczniów, 3 grupy po średnio 10 uczniów, 20 godzin /grupa, łącznie 60 godzin;
 • Kurs brakarski – dla 24 uczniów, 72 godzin / osoba;
 • Obsługa piły spalinowej i wykaszarki – dla 10 uczniów, 20 godzin / osoba;
 • Operatora żurawi leśnych+egzamin UDT- dla 18 uczniów, 30 godzin / osoba;
 • Kurs z arborystyki - dla 6 uczniów, 40 godzin / osoba;
 • Podstawowe uprawnienia do polowania – dla 21 uczniów, 90 godzin / osoba;
 • z zakresie antydyskryminacji – dla 65 uczniów, 5grup po średnio 12 uczniów,
  8 godzin/grupa, łącznie 40 godzin;

Zadanie 4: Doradztwo zawodowe dla uczniów

Dla 74 uczniów (14K / 60M) przewidziano udział w doradztwie zawodowym. Zajęcia odbywać się będą w formie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, 4 godziny / uczeń. Łącznie 296 godzin. Moduł doradztwa będzie składał się z 2 części:

Pierwsze spotkanie 2 godziny / uczeń: uzupełnienie testów, arkuszy, kwestionariuszy samooceny wskazanych przez doradcę. Dzięki ww. dokumentom badane będą indywidualne kompetencje zawodowe uczniów i potrzeby zawodowe i edukacyjno - rozwojowe.

Drugie spotkanie 2 godziny / uczeń: na spotkaniu omawiane będą wyniki testów, uczeń otrzyma wskazówki dotyczące kierunku rozwoju zawodowego, kontynuacji nauki, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji; możliwości budowania ścieżki kariery zawodowej; dodatkowych kompetencji, które są potrzebne do podążania wybraną ścieżką zawodową. Doradca prowadzić będzie też działania z zakresie rozwoju zawodów powiązanych z zielonymi miejscami pracy.

Zadanie 5: Staże uczniowskie dla uczniów

Dla 78 uczniów (15K / 63M) zorganizowane zostaną staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym. Realizowane będą w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Główne rezultaty 

– Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu: 112

– Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 27

Biuro Projektu 

Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku
ul. Spacerowa 4,
26-050 Zagnańsk
Tel.: 41 300 11 41

 

Tagi:

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

   

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.