„Bubobory”

W dniu 28 października odbyły się warsztaty dla uczniów prowadzone przez dr Dorotę Zawadzką w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą „Bubobory w Lasach Państwowych”.

 

Ideą warsztatów jest wspólne działanie osób reprezentujących różne środowiska, głównie leśników, pracowników służb ochrony środowiska i ornitologów, zmierzające do pogłębienia wiedzy na temat sów leśnych, zwłaszcza puchacza. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczną naukę rozpoznawania głosów i śladów obecności sów w terenie. Umożliwia to dokładniejszą lokalizację stanowisk sów na terenie kraju, pozwala zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie inwentaryzacji, monitoringu oraz ochrony najrzadszej krajowej sowy - puchacza Bubo bubo.