Wykaz godzin i przerw lekcyjnych

Lp.LekcjaPrzerwa
(w minutach)
1. 7.30–8.15 10
2. 8.25–9.10 10
3. 9.20–10.05 10
4. 10.15–11.00 10
5. 11.10–11.55 10
6. 12.05–12.50 10
7. 13.00–13.45 10
8. 13.55–14.40 10
9. 14.50–15.35

10

10. 15.45-16.30 -

 

 

W piątki oraz inne dni wyjazdowe:

Lp.LekcjaPrzerwa
(w minutach)
1. 7.30–8.15 10
2. 8.25–9.10 10
3. 9.20–10.05 10
4. 10.15–11.00 10
5. 11.10–11.55 10
6. 12.05–12.50 10
7. 13.00–13.45 10
8. 13.55–14.40 10
9. 14.50–15.35

10

10. 15.45-16.30 -