Zajęcia w kole polonistycznym w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia w kole polonistycznym w roku szkolnym 2014/2015 przeznaczone są dla uczniów klas III.

 • Klasa III a - Marzena Błaut (wtorek 15.05 - 15.50)
 • Klasa III b - Antonina Lipińska

Planowane tematy zajęć uzupełniających wiedzę przed egzaminem maturalnym dla klasy III

Lp.

Zagadnienie, tematyka zajęć

Liczba godzin

 

Przygotowanie do rozwiązywania testów CR (czytanie ze zrozumieniem):

 
 
 • wspólne rozwiązywanie przykładowego testu, uważne czytanie pytań i udzielanie odpowiedzi dokładnie według wskazówek
 • 2
 
 • analiza specyfiki powtarzających się pytania na przykładach wybranych z testów CR
 • 1
 
 • style językowe
 • określanie funkcji tekstów językowych (komunikacyjna, impresywna, ekspresywna)
 • 1
 • 1
 
 • Próbny egzamin maturalny – część I - rozwiązywanie przykładowego testu CR
 • 2
 
 • Powtórzenie wiadomości na temat literatury romantycznej:
  • Adam Mickiewicz „Dziady” cz. III
  • Juliusz Słowacki „Kordian” (cechy dramatu romantycznego)
  • Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
  • Poezja romantyczna (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid)
  • Cechy bohatera romantycznego – synteza i utrwalenie wiadomości
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1