Image
Image
Image
Image

Technikum Leśne w Zagnańsku pierwsze w woj. świętokrzyskim!

Takie miejsce w rankingu pozwala nam posługiwać się tytułem „Złotej Szkoły 2015”!Technikum Leśne w Zagnańsku zajęło pierwsze miejsce wśród techników w województwie świętokrzyskim według rankingu Perspektyw 2015. W całej Polsce nasze technikum zajmuje 21 lokatę!


skanowanie0002 001Na pewno do wyniku przyczyniło się wiele rzeczy, np.: dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie, ale najważniejsza jest ciężka, rzetelna praca uczniów i nauczycieli nie tylko podczas lekcji, ale również podczas zajęć dodatkowych i realizowanego projektu „Rozwój uczniów, rozwojem szkoły!” /MB/
To ogromny sukces uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Pracujemy na ten sukces od wielu lat. W 2011 roku piąta lokata, w 2013 - trzecie miejsce, w 2014 – drugie miejsce i w roku 2015 – pierwsze miejsce.

Informacje o rankingu:

Ranking Maturalny Techników 2015

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. W przypadku techników warunkiem dodatkowym była minimum 50-procentowa przystępowalność do egzaminów zawodowych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego wspólnego sukcesu!

Dodatkowe informacje:

 

 

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.