Image
Image
Image
Image

Działalność Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w roku szkolnym 2014/2015

Główne założenia pracy koła:

kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody

 • pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony
 • zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody

Zajęcia koła LOP związane są z bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Wpływa to na atrakcyjność zajęć i powoduje, że edukacja ekologiczna cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Dzięki specyfice szkoły działania statutowe LOP realizowane są na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

Sposoby realizacji celów

 • prace porządkowe w lesie i w pobliżu szkoły
 • gromadzenie karmy i dokarmianie zwierząt w okresie zimowym
 • opracowywanie gazetek ściennych, wystaw
 • udział w akcji: „Dzień Ziemi”
 • uczestnictwo w pracach odnowieniowych i zalesieniowych,
 • wywieszanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
 • opracowywanie referatów dotyczących stanu środowiska i jego ochrony
 • wystawy i prezentacje dotyczące zdrowego stylu życia
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem Internetu
 • praca z komputerem – prezentacje, encyklopedie przyrodnicze
 • zorganizowanie szkolnych konkursów ekologicznych
 • uczestnictwo w konkursach i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej organizowanych  przez LOP.

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.