Image
Image
Image
Image

Historia szkoły

29 maja 1967 roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Roman Gesing wydał zarządzenie o utworzeniu Technikum Leśnego w Zagnańsku, inaugurując nauczanie z dniem 1 września 1968 roku. Do czasu wybudowania nowego budynku dla szkoły podstawowej postanowiono, że nauka w technikum będzie się odbywać w budynku 1000-latki wspólnie ze szkołą podstawową.

W budynku tym dla rozpoczęcia działalności technikum wydzielono jedną salę lekcyjną, jedną salę sypialną oraz kancelarię i gabinet dyrektora. Pierwszym dyrektorem szkoły został inż. Tadeusz Przygodzki, dotychczasowy zastępca dyrektora ds. użytkowania lasu Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Radomiu. Na pierwszy rok nauki zgłosiło się 131 kandydatów, jednak do klasy pierwszej przyjęto 44 uczniów.

 

Podlegające dotychczas w zakresie nadzoru kadrowego i pedagogicznego Departamentowi Kadr i Szkolenia Zawodowego MLiPD Technikum Leśne, od 1 września 1972 roku przeszło pod bezpośredni zarząd Kuratorium Okręgu Szkolnego przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Sześć lat później natomiast nadzór resortowy nad placówką przeszedł w ręce Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych, przemianowanego następnie na Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. W roku 1979 istniejące technikum przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych MLiPD. Z dniem 1 września 1984 roku utworzono zasadniczą szkołę zawodową kształcącą w zawodzie leśnika, stworzono możliwość zatrzymania w zawodzie tych uczniów, którzy z braku miejsc w technikum leśnym odchodzili do innych szkół, a tym samym do innych zawodów. Rok później została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku. Dotychczasowy nadzór resortowy, któremu podlegała placówka również uległ zmianie, bowiem od 12 listopada 1985 roku MLiPD przestało istnieć. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem szkolnictwa przejął Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, podporządkowany Ministerstwu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 1 stycznia 1990 NZLP wraz ze szkolnictwem leśnym średnim i zawodowym podlegało Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Kolejna zmiana miała miejsce 1 stycznia 1999 roku, kiedy to nadzór nad szkołą przejęło Starostwo Powiatowe w Kielcach, sprawując go do 31 grudnia 2007 roku. Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska Janem Szyszko a Starostą Kieleckim Zenonem Janusem, podpisane 4 kwietnia 2007 roku doprowadziło do przejęcia kurateli nad placówką przez Ministra Środowiska.

W czasie uroczystości XX-lecia istnienia, 14 października szkoła otrzymała imię Romana Gesinga - leśnika, który w latach sześćdziesiątych XX wieku pełnił funkcję ministra w resorcie leśnictwa i przemysłu drzewnego. Tablicę pamiątkową patrona szkoły, wykonaną przez absolwenta Ryszarda Witczaka odsłonięto w październiku 1993 roku, w trakcie obchodów kolejnego jubileuszu – XXV-lecia istnienia placówki.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był akt zawierzenia ZSL w Zagnańsku Matce Bożej, dokonany 20 września 2008 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę.

Ukoronowaniem zasług pierwszego Dyrektora szkoły stało się odsłonięcie 11 października 2008 roku w czasie obchodów 40-lecia, tablicy pamiątkowej poświęconej inż. T. Przygodzkiemu. Dzieło jego kontynuowali następcy: mgr inż. Zbigniew Ostrowski (1990-1997), mgr inż. Bogdan Wisłocki (1997-2002), mgr inż. Tomasz Świtaj (2002-2005), mgr Anna Kowalska (2005-2020). Obecnie ster „Leśnika” znajduje się w rękach pana Dyrektora Jacka Wolskiego.

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.