Romeo i Julia

Udało się zdobyć „kawalera” dla samicy Creobroter gemmatus.

Parka trafiła już pod opiekę uczniów, pod ich kontrolą odbędzie się próba dopuszczenia samca. Samice są dość agresywne, więc istnieje ryzyko, że kawaler zostanie zjedzony. W związku z tym koniecznym będzie ciągły nadzór nad spotkaniem naszej parki. Jeśli wszystko się uda, możemy liczyć na rozmnożenie modliszek. Zapraszamy na filmową relację ze spotkania modliszek.