Uczniowie Technikum Leśnego w Świętokrzyskim Parku Narodowym

14 maja 2015 roku w ramach zajęć praktycznych kwalifikacji R.14 uczniowie klasy III odwiedzili Świętokrzyski Park Narodowy.

IMG 5704 Na terenie Chełmowej Góry prowadzili działania z zakresu ochrony czynnej na korzyść miejscowej, szeroko znanej wśród przyrodników populacji modrzewia polskiego (Larix polonica). Aby umożliwić tutejszym modrzewiom naturalne odnowienie,  konieczne jest usunięcie zagłuszającej młode pokolenie roślinności krzewiastej i zielnej.
Podczas wizyty na Chełmowej Górze uczniowie Technikum Leśnego odwiedzili również pomnik poświęcony pamięci prof. Mariana Raciborskiego – znanego botanika, badacza modrzewia polskiego.